fengshui

Feng Shui

Feng (vind) shui (vatten) uppstod i den österländska kulturen för mellan tre - sextusen år sedan.

Vad är då Feng Shui? I korthet kan man säga att det är läran om naturen och alltings sammanhang och hur dessa sammanhang påverkar varandra och allt liv på jorden.

Feng shui är samspelet mellan naturen och människan. Att använda ekologiska naturmaterial och att gå varsamt fram i naturen vid byggnationer är ett exempel på feng shui tankar. Att skapa bostadsområden, byggnader och trädgårdar där alla människor oavsett ålder eller handikapp kan vistas i är ett annat exempel.

Att vår omgivning har stor betydelse och påverkan för hur vi mår och uppfattar våra liv och livsvillkor vet vi i dag.

Men vad är det som gör att vissa platser är så underbart vilsamma, kreativa eller energipåfyllande, medan andra platser tömmer oss på både energi och kraft?
Svaret finner man i feng shuin som ger oss verktyg till att både åtgärda, se och förstå den miljö vi lever i. .

Med hjälp av dessa kunskaper kan vi skapa en framtid där både ekologi, hälsa och välbefinnande står i fokus när vi utformar våra offentliga miljöer, skolor, arbetsplatser, hem och trädgårdar.

KURSER I FENG SHUI KLICKA HÄR