arkitektur

Arkitektur

Ark & Väv AB – arkitektkontoret med feng shui kompetens. Vi på Ark & Väv har under senare år profilerat oss med att i alla projekt komplettera traditionell arkitektkunskap med kunskaper hämtade ur den österlänskan läran om feng shui.
Det som skiljer vanlig arkitektur från feng shui är ett skapande av balans och harmoni som grundar sig på den fulländning som finns i naturen.

Det kan bland annat beskrivs som i detta citat av arkitekten Christopher Alexander.
”När en plats upplevs som livlös eller onaturlig ligget det nästan alltid en egocentrisk styrande kraft bakom. Platsen är så fylld av sin skapares ego att det inte finns något utrymme för dess inneboende natura”.

Att bege sig ut och titta på byggnader med blicken inställd på hur de är placerade och vilken arkitektonisk form de har fått i förhållande till sin omgivande miljö är mycket intressant och lärorikt.

Att skapa byggnader som harmonierar och tar fatt i omgivningen borde vara ett naturligt sätt att tänka på före byggstart. Men inte allt för sällan kan man se att det inte har tagits någon hänsyn till den ibland hårfina balansen som skapar harmoni mellan byggnaderna, naturen och människans behov.

Vår målsättning på Ark & Väv är att arbeta för att förverkliga dessa tankar så långt som det är möjligt. Det som krävs för att skapa denna helhet är förutom arkitekturen en bred kunskap om människans behov, naturens krafter och en ekologisk helhetssyn bl.a. genom att använda naturliga material.